Håndtørkere

Her er vårt store utvalg av håndtørkere fra Mediclinics, med forskjellig design og løsninger for start/stopp. 

Dersom du ønsker å ta spesielt hensyn til miljøet er modellene DualFlow Plus, SmartFlow, MachFlow og SpeedFlow gode alternativer da de har et lavt effektforbruk.

Hvis du er avhengig av å ha litt ekstra holdbarhet er modellene Optima, MediFlow, MachFlow, SpeedFlow og SaniFlow alle vandalsikre.