For gasspeiser

Røyksugerene RSG og RSHG er designet for avtrekk fra gasspeiser. Benyttes i eneboliger og leiligheter med kun en bruker, og styres med egen hastighetsregulator. Et innebygget sikkerhetssystem overvåker avtrekket og stanser gasstilførselen til ildstedet dersom det ikke er tilstrekkelig. 

RSG monteres på yttervegg

RSHG monteres på pipetopp og har horisontalt avkast (ut på sidene)

RSG er laget i galvanisert platestål og monteres på yttervegg som gjør det mulig å installere et gassildsted i rom uten skorstein. Den kraftige sentrifugalviften gjør at lange, horisontale røykrør på inntil 15 meter kan benyttes. Konstruksjonen tåler et varmt og forurenset miljø, med temperaturer inntil 180 °C ved røykrørets utløp. Strømforsyningen skjer via en varmebestandig silikonkabel som tåler 200 °C.

Den innebygde trykkbryteren er koblet til den tilhørende Exodraft fjernstyringen som overvåker sikkerhetsfunksjonen. Gassildstedet kan bare brukes når trekket overstiger det forhåndsinnstilte sikkerhetsnivået. Systemet hindrer lekkasje av forbrenningsprodukter fra ildstedet hvis det er korrekt innstilt. Varmeenheten vil bli stengt ned hvis det er utilstrekkelig skorsteinstrekk.

RSHG er utført i støpt aluminium og konstruert for å jobbe i et varmt og korrosivt miljø med temperaturer opp til 200 ° C. Motoren er en temperaturbestandig lukket asynkron motor med engangssmurte kulelagre som er beskyttet mot røykgassen. Kabelen er varmebestandig, belastningssikret og er utvendig beskyttet av en panserslange. Samlet gir dette røyksugerene høy driftssikkerhet og lang levetid.

Kan åpnes slik at man har lett adgang for service og vedlikehold, og den er utstyrt med et nett i rustfritt stål i utkaståpningen som beskyttelse mot berøring og fugler.