Elegance

Elegance er en vifteserie i vårt designvifte konsept og er designet for ytelse og miljøvennlighet, både i funksjon og produksjon. Leveres i tre størrelser (Ø100/120/150mm) for tilpasning til romstørrelse, og med et bredt utvalg av styringsmuligheter. Samtlige modeller har robuste og tette tilbakeslagspjeld og driftsikre kulelagermotorer for varig drift. 

Elegance er utført i isolasjonsklasse II (dobbeltisolert) og beskyttelsesgrad IPx4. Kan monteres i baderom sone 1 når installert i hht. gjeldene installasjonsforskrifter.

Elegance (standard)

Er grunnmodellen for automatisk drift med rommets belysning, separat bryter eller annen egnet styringsenhet. 

Elegance B

Har innebygget 1-polet snortrekkbryter for enkel betjening av start/stopp. Praktisk løsning der viften kobles til rommets belysning.

Elegance T

Har innebygget timer for forsinket ettergange som styres med rommets belysning, eller av egen ekstern bryter. Funksjonen krever en 3-leder kabel fremført mellom bryter og vifte. Ettergangstiden kan stilles i området 3 - 25 min med stilleskrue under dekselet.

Elegance DS

Har innebygget 2-hastighetregulator. Denne modellen benyttes for kontinuerlig støysvakt grunnavtrekk på lav hastighet. Ved behov for kraftigere ventilering aktiveres fullhastighet av en ekstern bryter. Funksjonen krever en 3-leder kabel fremført mellom bryter og vifte.

Elegance MHT

Har en innebygget fuktføler som automatisk starter og stopper viften etter fuktnivå i rommet. Ønsket fuktnivå (40 - 90% RF) kan enkelt stilles med stilleskrue i viftens front. Viften har også en integrert timer for overstyring og forsinket ettergange som kan styres av ekstern bryter. Dette krever en 3-leder kabel fremført mellom bryter og vifte. Ettergangstiden kan stilles i området 3 - 25 min med stilleskrue under frontdekselet.

Elegance MHY

Har en smart innebygget fuktføler som automatisk starter, stopper og regulerer viftens hastighet etter fuktnivå i rommet. Viften starter på lav hastighet ved innstilt fuktnivå, og øker kapasiteten ved stigende fuktnivå i rommet. Dette gir en støysvak og økonomisk drift. Ønsket fuktnivå (40 - 90% RF) kan enkelt stilles med stilleskrue i viftens front. Viften har også en integrert timer for overstyring og forsinket ettergange som kan styres av ekstern bryter. Dette krever en 3-leder kabel fremført mellom bryter og vifte. Ettergangstiden er satt fast til 10 min.