Baderomsvifter

Baderomsvifter er konstruert for bruk i fuktige baderom, men er også egnet for ventilering av andre rom.

Seriene E-max, Muro-Style, Muro, Eco og Jolly er aksialvifter som benyttes ved friblåsing gjennom vegg eller til kanaler med begrenset lengde.

Flux og Radia er sentrifugalvifter med høye trykkegenskaper, og er derfor særlig egnet for tilslutning til lange kanaler og/eller med mange bend der mottrykket blir høyt.