For fast brensel og olje

Røyksugerene RS og RSV benyttes i hovedsak for avtrekk av pipeløp for peiser, kaminer og ovner som fyres med fast brensel som ved, pellets og koks. Kan også benyttes for enkle parafinfyrte ovner. For bruk i eneboliger og leiligheter med kun en bruker, benyttes normalt RS og de mindre RSV viftene. De større RSV viftene brukes for avtrekk av flerbruker pipeløp i gårder og høyhus.

RS serien har horisontalt avkast (ut til sidene).  

RSV har vertikalt avkast som fører røykgassene opp og vekk fra bygningen. Disse er særlig egnet der det er fare for røyknedslag på terrasser og luftinntak for ventilasjonsanlegg.

Last ned brosjyren

Begge er konstruert for å kunne tåle temperaturer opp til 250 °C og utført i støpt aluminium. Alle skruer og bolter er i rustfritt stål. Motoren er en temperaturbestandig lukket asynkron motor med engangssmurte kulelagre som er beskyttet mot røykgassen. Kabelen er varmebestandig, belastningssikret og er utvendig beskyttet av en panserslange. Samlet gir dette røyksugerene høy driftssikkerhet og lang levetid.

Kan åpnes slik at det er enkelt for feieren å feie skorsteinen. Det er montert et nett i rustfritt stål i utkaståpningen som beskyttelse mot berøring og fugler.