Reguleringsutstyr

Ofte ønskes en betinget og kontrollert styring av en vifte for å begrense støy, energitap eller fordi installasjonen krever en bestemt dimensjonert luftmengde.

De fleste vifter kan kobles mot en eller flere reguleringsenheter slik at ønsket kapasitet og funksjon oppnås.