Komfortvifter

Her er vårt brede utvalg av vifter for komfortinstallasjoner, dvs for boliger, kontorer osv.

Seriene presenterer produkter for forskjellige ventilasjonsløsninger, styringsbehov og ikke minst designvalg