For gass og oljefyr

Røyksugerene RSVG er utstyrt for avtrekk av pipeløp tilknyttet forbrenningsystemer for gass og olje. Viftene har et innebygget sikkerhetssystem bestående av en trykkføler og luftmengdemåler som overvåker avtrekket. Dersom avtrekket svikter, stoppes forbrenningsystemet. 

RSVG har vertikalt avkast som fører røykgassene opp og vekk fra bygningen. Disse er særlig egnet der det er fare for røyknedslag på terrasser og luftinntak for ventilasjonsanlegg.

RSVG er støpt i korrosjonsbestandig aluminium og er konstruert for å arbeide pålitelig i et varmt og korrosivt miljø. Røyksugeren tåler røykgasstemperaturer opp til 200 °C og er utstyrt med sentrifugalhjul som gir høy effektivitet. Motoren er en temperaturbestandig lukket asynkron motor med engangssmurte kulelagre som er beskyttet mot røykgassen. Kabelen er varmebestandig, belastningssikret og er utvendig beskyttet av en panserslange. Samlet gir dette røyksugerene høy driftssikkerhet og lang levetid.

Kan åpnes slik at man har lett adgang for service og vedlikehold, og den er utstyrt med et nett i rustfritt stål i utkaståpningen som beskyttelse mot berøring og fugler.